16/5/10

Tensho

Kata Tensho
Bunkai Kumite y Yakusoku Kumite de Tensho: