15/5/10

Chinto

Kata Chinto
Bunkai Kumite Chinto: