16/5/10

Seisan

Kata Seisan
Bunkai Kumite Seisan: